NX

275 HP

NX 350 F Sport

Từ 3,130,000,000 VNĐ
240 HP

NX 350h

Từ 3,420,000,000 VNĐ