7 Giây

409 HP

LX

Từ 8,500,000,000 VNĐ
409 HP

LX 600 F Sport

Từ 8,750,000,000 VNĐ
409 HP

LX 600 Urban

Từ 8,500,000,000 VNĐ
409 HP

LX 600 VIP

Từ 9,610,000,000 VNĐ
275 HP

NX

Từ 3,130,000,000 VNĐ
275 HP

NX 350 F Sport

Từ 3,130,000,000 VNĐ