7,6 Giây

275 HP

RX

Từ 3,430,000,000 VNĐ
275 HP

RX 350 F Sport

Từ 4,720,000,000 VNĐ
275 HP

RX 350 Luxury

Từ 4,330,000,000 VNĐ
275 HP

RX 350 Premium

Từ 3,430,000,000 VNĐ